ماموريت:

ايجاد و بهبود كارآمدي و اثربخشي نظام‌هاي مديريت

در فرآيند تامين، تدارك، توسعه، بهره‌برداري و پشتيباني طرح‌ها و پروژه‌ها

از طريق

توسعه سيستم‌ها و روش‌ها، آموزش، ارزيابي و مميزي سيستم‌ها، انتخاب و پذيرش محصول و ايفاي

 نقش‌هاي نظارت، مديريت پروژه و مديريت طرح

با تاكيد بر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

چشم‌انداز:

كسب اعتماد و رضايت پايدار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ

      تاريخ آخرين به‌روز رساني: ادريبهشت  1387                 Copyright 2008 - BaharanIT