رئيس هيات مديره:

نام و نام خانوادگي : افسانه عمادافشار

پست الكترونيكي: emadafshar@BaharanIT.ir

تحصيلات دانشگاهي

ليسانس مهندسي الكترونيك از دانشگاه صنعتي اصفهان فارغ‌التحصيل سال 1364
 

سوابق سازماني:

 • سال 1384 تا كنون، شركت فن‌آوران اطلاعات بهاران  

سمت: رئيس هيئت مديره

 • 1381 تا 1383، شركت همكاران سيستم

            سمت‌:  مشاور در كيفيت نرم‌افزار،  بهبود فرآيندها و متدولوژي

 • 1378 تا 1380، انجمن شركت‌هاي انفورماتيك

سمت :  مشاور پروژه استقرار نظام كيفيت و اخذ گواهينامه بر اساس ISO9001/TickIT 

 • 1373 تا 1378 ، شركت رهيافت

سمت: سيستم آناليست

 • 1370 تا 1373 ، شركت ايران بيزينس ماشينز

سمت: سيستم آناليست

 • آبان 1364 تا خرداد 1370 ، شركت داده‌پردازي ايران

سمت : طراح و برنامه‌نويس

تجارب حرفه‌اي

 • تحليل و طراحي بسته‌هاي نرم‌افزاري مالي‌ اداري
 • تحليل سيستم‌هاي مالي اداري سفارشي
 • طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت در شركت‌هاي نرم‌افزاري بر اساس ISO9001/TickIT
 • ارائه مشاوره در مورد بهبود فرآْيندها
 • طراحي و استقرار نظام كارفرمايي  در سازمان‌هاي كارفرما

تجارب آموزشي

اجراي دوره‌هاي آموزشي زير:

 • مهندسي نرم‌افزار با رويكرد مديريت نرم‌افزار
 • مديريت پيكربندي، اصول، فرآيندها، ابزارها
 • تضمين كيفيت در پروژه‌هاي نرم‌افزاري
 • اصول و مفاهيم تست
 • اصول و مفاهيم تصديق و صحه‌گذاري (V&V)
 • مهندسي و مديريت نيازمندي‌ها