مدير عامل :

نام و نام‌خانوادگي : آزاده داننده

پست الكترونيكي: danandeh@baharanit.ir

تحصيلات دانشگاهي

ليسانس مهندسي و علوم كامپيوتر (سخت‌افزار) از دانشگاه شيراز فارغ‌التحصيل تيرماه 1364

 

 سوابق استخدامي:
 • اسفند 1383 تاكنون، شركت فن‌آوران اطلاعات بهاران

سمت: مدير عامل

 • فروردين 1381 تا دي 1383 شركت همكاران سيستم

سمت‌ها:

- معاون اجرايي بخش توسعه نرم‌افزار

- مشاور در كيفيت نرم‌افزار و بهبود فرآيندها

 • شهريور 1378 تا شهريور1380 انجمن شركت‌هاي انفورماتيك

سمت: مدير پروژه طرح استقرار نظام مديريت كيفيت بر اساس ISO9001/TickIT در شركت‌هاي نرم‌افزاري

 • سال‌هاي 1373 تا 1380 برق منطقه‌اي تهران

 سمت: كارشناس گروه مشاوران حوزه مديريت عامل

 • سال‌هاي 1376 تا 1380 بانك تجارت

سمت: مشاور كمسيون معاملات در زمينه خريد محصولات و خدمات فناوري اطلاعات

 • آبان 1364 تا آذر 1372 شركت داده‌پردازي ايران

 آخرين سمت: مهندس ارشد سيستم

تجارب حرفه‌اي

 • مشاركت در پروژه فارسي‌سازي كامپيوترهاي شخصي (سخت‌افزار و نرم‌افزار)
 • مشاوره در زمينه تهيه صورت‌هاي مالي شركت آب و فاضلاب تهران
 • تحليل، طراحي و پياده‌سازي سيستم فروش براي واحدهاي صنعتي
 • مديريت پروژه سيستم آرشيو الكترونيكي سوابق وصول صورت‌حساب برق مشتركين
 • مديريت پروژه سيستم صورت‌وضعيت پيمانكاران معاونت توزيع برق منطقه‌اي تهران
 • مطالعه نظام طراحي تعرفه‌هاي برق و توسعه ابزار براي آن در برق منطقه‌اي تهران
 • ارائه مشاوره در زمينه انتخاب و خريد محصولات و خدمات حوزه فناوري اطلاعات
 • مديريت پروژه طرح استقرار نظام تضمين كيفيت در شركت‌هاي نرم‌افزاري (منجر به اخذ اولين گواهينامه‌هاي ISO 9001/TickIT در ايران)
 • طراحي و استقرار نظام‌ مديريت كيفيت در شركت‌هاي نرم‌افزاري
 • طراحي و استقرار نظام مديريت پروژه در سازمان‌ها
 • ارائه مشاوره در مورد بهبود فرآْيندها
 • طراحي و استقرار نظام كارفرمايي در سازمان‌هاي كارفرما

تجارب آموزشي:

اجراي دوره‌هاي آموزشي زير:

 • مديريت پروژه
 • مفاهيم كيفيت
 • استاندارد ISO 9001/TickIT
 • مميزي داخلي بر اساس ISO 9001/TickIT
 • كيفيت محصول بر اساس استاندارد ISO/IEC 9126
 • مديريت نيازمندي‌ها